Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki

03-938 Warszawa, ul. Zwycięzców 28, lok.14 c

tel; 601 201 881

 
Głównym celem prac konserwatorskich jest usunięcie i zatrzymanie postępujących zniszczeń, przywrócenie obiektowi dawnej świetności, oraz zachowanie go w jak najlepszym stanie. Czas i niewłaściwe warunki przechowywania  (wachania temperatury, wilgotność, światło słoneczne) mają ogromny wpływ na stan zachowania obrazu, pierwotną kolorystykę, walory ekspozycyjne. Z upływem czasu obrazy starzeją się i zachodzą w nich nieodwracalne zmiany np. spękania, odspajania, ubytki w warstwie malarskiej, zabrudzenia, mogą zdarzyć się mechaniczne uszkodzenia (rozdarcia, pęknięcia). Tworzą one historię obrazu. Zakres prac i czas poświęcony na konserwację zależny jest od stopnia zmian i rodzaju ubytków. Każdy  oddany do konserwacji obiekt musi być wnikliwie zbadany, aby określić jakie czynności powinny być wykonane.  Pamiętać należy, że wartość dzieła sztuki jest tym niższa im większe są jego zniszczenia, W konserwacji niezwykle ważną rzeczą jest to, aby wszystkie przeprowadzane zabiegi były odwracalne. Z tego też względu renowacja zabytków nie powinna być wykonywana domowymi sposobami, tylko przez osoby profesjonalnie do tego przygotowane z dużym doświadczeniem. Konserwacja wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności manualnych, lecz także wizji artystycznej aby przywrócić pracy jej pierwotny wygląd i zachować istotne wartości artystyczne. Do wykonywanych prac zapewniamy dokumentację opisową i fotograficzną ukazującą stan zachowania obiektu oraz wykonane czynności.
 
Oferuje pełen zakres prac konserwatorskich prowadzonych przez dyplomowanych   i doświadczonych konserwatorów. 

·      Konserwację malarstwa sztalugowego - obrazy na: płótnie, desce, papierze, tekturze, blasze.           

·       Konserwację malarstwa ściennego.                                     

·       Opinie konserwatorskie.  

·        Ocenę stanu zachowania obiektów.                                            

·       Wyceny prac konserwatorskich.  

·       Dokumentacje fotograficzne i opisowe.

·       Badania chemiczne i fizyko – chemiczne

·     Wykonanie kopii malarskich w technologii zgodnej z epoką.              

 

Badanie stanu zachowania obrazu:

 
 

 

Płótno

 Sprawdzamy, czy płótno jest równomiernie naprężone,  nie jest poluzowane, sfalowane i nie wymaga prostowania i ponownego nabicia na krosno.  Badamy elastyczność płótna, czy nie jest kruche, przesiane, czy krajki nie są osłabione, czy nie ma mechanicznych uszkodzeń (dziur, pęknięć),  czy nie ma starych napraw (łaty lub dublaż od odwrocia).

W oparciu o wstępną ocenę ustalamy zakres prac konserwatorskich. Przesiane, przesuszone i kruche płótno wymaga dublażu.  Dublaż polega na wzmocnieniu oryginalnego płótna poprzez przyklejenie odpowiednio dobranego płótna na odwrocie obrazu. W zabiegu tym wykorzystujemy stół dublażowy. Podgrzewany, niskociśnieniowy stół próżniowy pozwala nam bezpiecznie dla warstwy malarskiej płynnie regulować podciśnienie i temperaturę. Regulacja nacisku i temperatury umożliwia równomierne podklejenie oryginalnego płótna. Stół próżniowy jest również wykorzystywany do prostowania  i konsolidacji płótna.
 

 

Zaprawa

Sprawdzamy jaki jest stan zaprawy czy jest spoista i się nie kruszy, czy są ubytki spękania czy, jest dobrze związana z podłożem. Odpadającą zaprawę podkleja się, ubytki wypełnia odpowiednio dobranym kitem, a następnie punktuje scalając kolorystycznie polichromię. Dzięki temu zabiegowi zostaną zlikwidowane wszystkie nierówności.

 

 

Warstwa malarska

         Sprawdzamy czy, warstwa malarska nie jest zabrudzona, przemyta, zadrapana, czy są ubytki i czy widać stare retusze, przemalowania. Należy obejrzeć lico obrazu i sprawdzić czy, nie ma luźnych, odstających osypujących się łusek farby. Końcowym etapem  konserwacji jest wykonanie retuszy naśladowczych scalających ubytki warstwy malarskiej. Jest to bardzo pracochłonne zadanie wymagające wiedzy i doświadczenia aby odtwarzane fragmenty były dobrze scalone,  nie odróżniały się od  pozostałych fragmentów obrazu. Do wykonywanych retuszy stosujemy materiały odwracalne. Oczyszczenie lica  przywróci dawny koloryt, obraz odzyska głębie, wyrazistość, intensywność kolorów.

   

Werniks.

Sprawdzamy czy został równomiernie położony, jaka jest jego grubość, czy jest spękany, pożółkły, zmatowiony. Nawarstwione, stare werniksy nie pełnią funkcji ochronnych i zakłócają  przezroczystość i kolorystykę obrazu. Obraz pozbawiony jest głębi, intensywności koloru. Usunięcie ciemnego, pożółkłego werniksu odsłonić może wiele, ważnych nie widocznych wcześniej szczegółów. Werniks usuwamy przy pomocy odpowiednio dobranej mieszanki rozpuszczalników. Po zakończeniu prac konserwatorskich możemy położyć werniks końcowy: matowy, satynowy lub błyszczący. Najczęściej stosujemy werniksy matowe lub pośrednie satynowe. Jeżeli jednak chcemy wydobyć, zintensyfikować kolorów to możemy położyć werniks błyszczący. Nowy werniks stanowi  ochronę zabezpieczającą warstwę malarską  przed kurzem, brudem, wilgocią. Ponadto, kolorystyka staje się bardziej wyrazista, pogłębiona, zwiększa się kontrast obrazu, daje on wrażenie przestrzenności

 

Rama

             Należy sprawdzić, czy jest wystarczająco mocna i obraz jest w niej bezpiecznie osadzony, czy jest właściwe mocowanie, czy narożniki nie są rozklejone, zdobienia nie są spękane i nie ma braków  w ornamentach, czy złocenia  nie są zniszczone i zabrudzone, czy drewno jest zdrowe i nie ma szkodników , czy jest wystarczający luz umożliwiający napięcie płótna klinami

   
Odgrzybianie, odkażanie i niszczenie szkodników

Dość często zdarza się, że obiekty (stare prace na papierze, ramy) są zagrzybione - pokryte pleśnią lub widoczne są ślady po szkodnikach. Wymagana jest wtedy dezynfekcja obiektu, aby skutecznie zapobiec dalszemu niszczeniu i rozprzestrzenianiu się grzybów, szkodników.  Proces niszczenia drobnoustrojów przebiega w warunkach obniżonego ciśnienie (próżni). Do tego celu służy komora próżniowa. Obiekty poddawane są działaniu gazu (mieszanki tlenku etylenu i dwutlenku węgla). Dzięki przenikaniu gazu przez odkażany obiekt niszczone są wszystkie organizmy żywe (owady, larwy, pleśń, grzyby, bakterie). Metoda ta jest nieszkodliwa dla obiektów zabytkowych. Dezynfekcja poprzez gaz sterylizacyjny trwa około 48 godzin, a kilka dni zajmuje przewietrzenie obiektu. 
 
 
Obraz olejny na płótnie Madonna z Dzieciątkiem, czas powstania XIX wiek.
Stan zachowania: grunt spękany i rozspojony na całej powierzchni, osypująca się warstwa malarska , lico silnie zabrudzone.
 
Obraz olejny na tekturze sygnowany J.Kossak 1938 "Przy ognisku" Stan zachowania: brudny, pokryty pożółkłym werniksem, wykruszająca się warstwa malarska, przemyty. Gwasz sygnowany Kossak po konserwacji, w  ramie poddanej renowacji . Zakres prac konserwatorskich: oczyszczenie , odkwaszenie, usunięcie kleju od odwrocia, odkwaszenie, prostowanie i zdublowanie na bibułę japońską. Do oprawy obiektu zastosowano szybę muzealną z filtrami UV, o wysokiej przejrzystości, redukującą refleksy świetlne
   
Obraz olejny na płótnie kopia obrazu ("Ecco Homo" Quentin Metys 1526). Obiekt po nieprawidłowych zabiegach konserwatorskich. Rozwarstwiający się dublaż (widoczne bąble w górnej części), przemyty, niedoczyszczony, zbyt rozległe i nietrafione kolorystycznie retusze.
 
Obraz olejny na płótnie kopia obrazu ("Ecco Homo" Quentin Metys 1526). Usunięto rozwarstwiający się dublaż , doczyszczono odwrocie, wyprostowano powierzchnię, doklejono pasy pomocnicze, usunięto stare retusze, doczyszczono lico, wykonano kity i retusze w miejscach ubytków.
 
Obraz olejny na płótnie "Dziewczyna z pomarańczą" z 1853 roku, zniszczony w wyniku pożaru.
Obraz przemoczony wodą, warstwa malarska przypalona, na powierzchni lica obrazu powstały liczne pęcherze topiącej i odspajającej się .
   
Obraz olejny na płótnie. Stan zachowania: krucha i obsypująca się warstwa malarska, ubytki wraz z gruntem w warstwie malarskiej. Rozdarcia płótna, nieprawidłowe krosno malarskie, skąpe kromki płótna
   
Obraz olejny na płótnie "Portret kobiety w białym czepku" Stan zachowania: płótno zdeformowane, obsypująca się warstwa malarska wraz z gruntem, przetarcia warstwy malarskiej. Duże rozdarcie z ubytkiem płótna widoczne na szyi kobiet
   
Pastel na papierze Portret dziewczyny Stan zachowania: powierzchnia zakurzona, ciemnobrązowe plamy na papierze szczególnie widoczne na twarzy dziewczyny, odcięty lewy górny róg. Zakres prac konserwatorskich: usunięcie kurzu, usunięcie brązowych plam skalpelem, uzupełnienie narożnika, scalenie kolorystyczne
   
Litografie - odbitki graficzne ręcznie podkolorowane, białkowane. Stan zachowania: zakwaszone, zabrudzone, widoczne zacieki na marginesach, papier sfalowany. Zakres czynności: czyszczenie, odkwaszenie, usunięcie zacieków, prostowanie.
   
                                            
Obraz olejny na płótnie, stan zachowania: bardzo brudny, nierówna powierzchnia płótna, wypchnięcia, krucha warstwa malarska wraz z gruntem, rozdarcia . Zakres czynności: prostowanie płótna na stole dublażowym, zdjęcie starych łatek, sklejenie rozdarć, oczyszczenie, doklejenie pasów pomocniczych, wykonanie kitów, retuszy, zawerniksowanie.,
   
Obraz olejny na płycie sygnowany T. Styka "Dama z kwiatem"
Stan zachowania: stare zmienione kolorystycznie retusze, brudny, mechaniczne uszkodzenia tektury na krawędziach
   
Rysunek Malczewskiego na kalce. Stan zachowania mocno porozdzierany i pozagniatany, z dużymi ubytkami, zakwaszony. Zakres prac konserwatorskich: odkwaszenie, rozprostowanie zagnieceń, uzupełnienie ubytków w papierze, oczyszczenie
   
Obraz olejny na płycie zniszczony w wyniku pożaru. Stan zachowania: spękania i wypaczenia  płyty, warstwa malarska przypalona, spękana, bardzo brudny. W środkowej części niewielka odkrywka.
   
Obraz olejny na desce "Mężczyzna pijący wino"
 Stan zachowania: W dolnej partii deska pęknięta, zniszczone krawędzie i narożniki. Liczne ubytki w warstwie malarskiej i gruncie. Zakres prac konserwatorskich: Naprawa pęknięcia, krawędzi i narożników deski. Oczyszczenie lica, położenie warstwy wyrównującej ubytki w desce, usuniecie starych retuszy, wykonanie kitów i retuszy,
   
Obraz olejny na płótnie kopia Rubensa "Dzieci" Obraz olejny na płótnie sygnowany Weiis "Dama w hiszpańskim stroju"
   
Pastel Portret kobiety sygnowany B.Nitecki Stan zachowania: widoczne zarysowania, przedarcia papieru, zakurzony.
Zakres prac konserwatorskich:
usunięcie zabrudzeń , podklejenie przedarć, wyretuszowanie zadrapań
   
 
Obraz olejny na płótnie sygnowany Władysław Bończa rok powstania 1848
Stan zachowania: obraz w przeszłości był konserwowany, stare retusze, naprawy rozdarć płótno zdeformowane, przesuszone. Odspajająca się warstwa  malarska.
   
Obraz olejny na płótnie Jan Grubiński, "Las zimą" 98 x 140 cm z początku XX wieku
Obiekt bardzo zniszczony, płótno przesiane, przesuszone, utraciło swoją sprężystość, w wielu miejscach rozdarcia, lico mocno zabrudzone  nabity na nieprawidłowe krosno. Krajki płótna skąpe i pękające. Obraz wymaga dublażu.
 
Obraz olejny na płótnie Jan Grubiński, "Las zimą" 98 x 140 cm z początku XX wieku
Obiekt po konserwacji
 
Obraz olejny na płótnie "Czepiec". Stan zachowania: płótno bardzo osłabione,  duże rozdarcia, w przeszłości konserwowany, zmienione kolorystycznie retusze, zaimpregnowany woskiem. Zakres prac konserwatorskich: wyekstahowanie wosku, sklejenie rozdarć na styk, usunięcie starych retuszy, oczyszczenie warstwy malarskiej, impregnacja, dublaż z płótna lnianego, wykonanie kitów i retuszy, zawerniksowanie
 
   
Leon Wyczółkowski rysunek portret Malczewskiego - papier 
 
 
Grafika na papierze  
 
Obraz akwarela na kartonie naciągniętym na krosno, sygnowany Fałat, stan zachowania: ogólnie brudny, zaplamiony
   
Oblej na płótnie Kapliczka w Alpach. Stan zachowania: rozdarcie w środkowej partii obrazu, wypchnięcie płótna, warstwa malarska brudna
 
   
Obraz olejny na kartonie Jerzy Kossak "Polowanie" rok powstania  1937.
Stan zachowania: namalowany na tekturze, bardzo brudny, pożółkły werniks powoduje przyciemnienie kolorów. Widoczne pionowe odspojenia warstwy malarskiej
 
 
Olej na płótnie sygnowany B. Biegas Portret sferyczny
 
Rysunek węglem  sygnowany Bruno Schulz. Papier naklejony na zdeformowaną tekturę, zagrzybiony, zakwaszony. Rysunek sygnowany Leon Wyczółkowski. Papier naklejony na sklejkę, brudny, zakwaszony, widoczne plamy
   
Olej na płótnie naklejonym na karton Akt sygnowany Tetmajer. Stan zachowania: nierówna powierzchnia, nieprawidłowo naklejone płótno, stare zmienione kolorystycznie retusze, bardzo brudny
 
Obraz olejny na płycie sygnowany Wiktor Korecki. Lico brudne, pokryte pożółkłym werniksem, Przed i po konserwacji.
 
   
  Jerzy Kossak olej na płótnie "Ucieczka z Seraju."1954 rok                                      
 Płócienne podobrazie poluzowane, z poważnymi deformacjami wzdłuż krawędzi, stan krosna zły narożniki popękane, listwy spaczone, pod krosnem zacieki z kleju skutkujące trwałymi deformacjami powierzchni obrazu, warstwa malarska pokryta grubą warstwą zabrudzeń, spoiwo farby olejnej zaabsorbowane przez nierównomiernie przeklejone płótno, brak werniksu.
 
Obraz olejny na tekturze sygnowany Wojciech Kossak 1926. Obraz ogólnie brudny. Na zdjęciach wykonanych w trakcie czyszczenia dokładnie widać wyraźną różnicę partii oczyszczonych
   
Ikona przed i po konserwacji
 
Ikony przed konserwacją
 
Ikona Czterech Świętych Stan zachowania: zabezpieczona warstwą pokostu, który ściemniał, pęknięcia deski w dolnej części, liczne ubytki. Zakres prac konserwatorskich: usunięcie warstwy zabezpieczającej z pokostu, uzupełnienie szczeliny w desce, podklejenie ubytków w warstwie malarskiej i gruncie, oczyszczenie , wykonanie kitów, retuszy
   
Ikona Ofiarowanie Maryi w Świątyni. Stan zachowania: lico uszkodzone, zniszczone od świec, warstwa malarska wykruszona wraz z gruntem, odklejone płótno. Zakres prac konserwatorskich; oczyszczenie lica, podklejenie płótna i odspojonego gruntu, oczyszczenie warstwy malarskiej, wykonanie uzupełnień i retuszy, zawerniksowanie
   
Ikona Matka Boska Fiodorowska. Stan zachowania: bardzo zniszczona, uszkodzony duży fragment podłoża, spękania deski, lico zniszczone,  stopienia, zaczernienia, liczne uszkodzenia, ubytki  warstwy malarskiej. Zakres prac konserwatorskich:  podklejenie spękań deski, oczyszczenie lica, podklejenie i oczyszczenie warstwy malarskiej, wykonanie uzupełnień podłoża i warstwy malarskiej, wykonanie retuszy, zawerniksowanie
   
Ikona Święty Jerzy walczący ze smokiem. Stan zachowania: Ubytki w warstwie malarskiej wraz z gruntem, liczne gwoździki od lica ikony prawdopodobnie pozostałość po mocowaniu koszulki, mocno zniszczone wyzłocono tło. Zakres prac konserwatorskich: oczyszczenie lica ikony, usuniecie gwoździ, podklejenie ubytków, oczyszczenie złotego tła, wyzłocenie tła płatkami złota, wykonanie kitów, retuszy
 
 
Obraz olejny na płycie sygnowany Fisher "Dziewczyna z butelką wina". Lico obrazu bardzo zabrudzone, widoczne stare retusze, przemalowania, obsypująca się warstwa malarska, pęknięty karton  Podklejono obsypującą się warstwę malarską, usunięto stare retusze, przemalowania, oczyszczono licou. Wykonano kity i retusze naśladowcze w miejscach ubytków. Naprawiono uszkodzenia kartonu
   
   
 Obraz olejny na płótnie "Zbiór kartofli" autor nieznany. Nieprawidłowe krosno malarskie, niefazowane i zbyt wiotkie. Krajki płócienne skąpe. Krawędzie sfalowane, wykruszenia warstwy malarskiej, lico bardzo brudne, pokryte zabrudzonym i pociemniałym werniksem.  
   
Obraz olejny na desce. Bardzo zabrudzony, pokryty pożółkłym werniksem, ubytki w warstwie malarskiej, stare zmienione kolorystycznie retusze
   
Olej na płótnie sygnowany Wiktor Korecki Pejzaż zimowy z 1931 roku po konserwacji. Zakres prac: oczyszczenie, podklejenie łusek, wypunktowanie spękań, wykonanie retuszy Akwarela sygnowana L. Wyczółkowski, "Wawel", 1920.
Stan zachowania: obiekt naklejony na tekturę, zabrudzony i zakwaszony.
 
Obraz olejny na płótnie Pejzaż. Stan zachowania: płótno osłabione, rozdarcia, stare retusze, łaty.
Zakres prac konserwatorskich: zdjęcie obrazu z krosna, usunięcie starych łat, podklejenie rozdarć, wykonanie dublażu,  czyszczenie, usuniecie starych retuszy, wykonanie kitów i retuszy, zawerniksowanie
 
Obraz olejny na płótnie w zdobionej ramie.
Stan zachowania: obiekt w przeszłości konserwowany, płótno zdeformowane, skąpe kromki, naklejone łaty z grubego płótna, pięć rozdarć, lico zabrudzone. Ubytki w ornamencie ramy, starte wyzłocenia. Rozdarcia zostały sklejone, lico oczyszczone, wykonano kity kredowo klejowe i retusze w miejscach ubytków
   
Obraz olejny na płótnie. Stan zachowania: obsypująca się warstwa malarska, brudny, rozdarcia płótna, nieprawidłowe krosno, skąpe kromki płótna,  Zakres czynności: prostowanie płótna na stole dublażowym, naprawa rozdarć, impregnacja, czyszczenie, wykonanie kitów, retuszy, doklejenie pasów pomocniczych, nabicie na nowe prawidłowe krosno malarskie 
 
Obraz olejny na płótnie E. Dwurnik widoczne rozdarcie w dolnej partii pracy, płótno słabo naciągnięte, sfalowane, widoczne wypchnięcia
 
Obraz olejny na płótnie T. Sętowski. Widoczne rozdarcie płótna
   
Madonna z Dzieciątkiem na desce.
Obraz zabrudzony, starte wyzłocenia, spłowiałe i zniszczone tło welurowe, deska spróchniała
Wymieniono podłoże, tło wyłożono nowym welurem, odtworzono brakujące elementy , wyzłocono szlagmetalem, uzupełniono warstwę malarską. Oprawiono z dystansem z muzealną szybę o wysokiej przeźroczystości i filtrami UV
   
Obraz olejny na płótnie. Mocno zdeformowana powierzchnia płótna, widoczne wypchnięcia, na licu obrazu odciśnięte krosno, płótno bardzo słabo naciągnięte, obraz zaczyna się sypać, ubytki w warstwie malarskiej,  zmatowienia i zabielenia warstwy werniksu i obtarcia.
 
Obraz olejny na płycie "Dziewczynka" sygnowany Korecki
 lico mocno zabrudzone, pożółkły werniks
Pastel na kartonie "Sprzedawcy dywanów", sygnowany Wygrzywalski. Obiekt zakwaszony, widoczne zabrudzenia po owadach
   
Obraz olejny na kartonie Pejzaż sygnowany Chełmoński
Obiekt przełamany, liczne ubytki zarówno w kartonie jak i warstwie malarskiej, karton bardzo kruchy,  zakwaszony, lico zabrudzone pokryte pożółkłym werniksem.
 
Rysunek sygnowany Stryjeńska  
zakwaszony, papier mocno pożółkły, z przebarwieniami, brudny, pozostałości po taśmie
Rysunek na papierze:
brudny, zakwaszony, zagnieciony, oderwany prawy górny róg,
ubytki papieru 
   
Obraz olejny na płótnie scenka rodzajowa.
Stan zachowania:
Bardzo zniszczony, obsypująca się warstwa malarska, płótno przesiane, liczne rozdarcia, przetarcia, bardzo brudny, skąpe kromki. Zakres prac: naprawa rozdarć, oczyszczenie lica, impregnacja, wzmocnienie osłabionego płótna poprzez dublaż, wykonanie retuszy, zawerniksowanie.
 
Odbitka z oryginalnej płyty Leona Wyczółkowskiego "Szymon Tatar" lipiec 1949 r.
Papier litografii pożółkły, odwrocie mocno zbrązowiałe, zmiany te świadczą o dużym zakwaszeniu. Obiekt wymaga czyszczenia na sucho i mokro, odkwaszenia, przeklejenia metylocelulozą, prostowania.
 
Obraz na papierze, pastel z XVII wieku,  przed konserwacją
 
   
Madonna z Dzieciątkiem na desce.
Podłoże  spróchniałe, obraz zabrudzony, duże braki w szacie, koronie, starte wyzłocenia.
 
   
"Madonna z Dzieciątkiem" na desce po konserwacji.
Wymieniono podłoże, odtworzono brakujące elementy , wyzłocono szlagmetalem, uzupełniono warstwę malarską. 
Obraz olejny na płótnie naklejonym na karton po konserwacji. Usunięto stare retusze, wykonano kity, retusze, rekonstrukcje obrazu, poklejono narożniki. 
 
   
Gwasz na papierze E. Dwurnik, "Ulica Wiosenna" zniszczony w wyniku pożaru
Rysunek odkształcony, bardzo mocno pofalowany, zabrudzenia powierzchni lica i odwrocia (warstwa sadzy), uszkodzenia mechaniczne przecięcie i rozerwanie kartonu.
 
 
 
Gwasz na papierze E. Dwurnik, "ul. Wiosenna" po konserwacji 
 
   
   
Obrazy olejne w trakcie konserwacji. Zdjęty pożółkły stary werniks, w trakcie czyszczenia lica .
 
  Obraz olejny na płótnie Wojciech Kossak "Marszałek Foch " rok powstania 1923
Stan zachowania: obraz brudny, widoczne stare naprawy, osłabiona warstwa malarska zaczyna się wykruszać, rozchwiane krosno
.  
 
Rysunek kredkami ołówkowymi na kartonie. Stan zachowania: papier mocno pożółkły, przedarcia, zagniecenia, zaplamienia, ubytki. Zakres prac: odkwaszenie, podklejenie zagięć, uzupełnienie ubytków, zaprasowanie, retusze
 
          
Stare zniszczone fotografie.
Stara ikona na desce bardzo zniszczona, w przeszłości była  konserwowana. Ubytki w warstwie malarskiej i laserunku. Stare zmienione kolorystycznie retusze
   
Madonna z Dzieciątkiem na desce w ramie. Stan zachowania: osłabiona zarówno deska oraz rama przez korniki, bardzo brudna. Madonna pokryta nalotem, rama rozeschnięta, ubytki w ornamentach.
 
   
Obraz olejny na płótnie Portret (rok1884)  odkrywka  Obraz olejny na płótnie Portret  (rok 1896) odkrywka 
   
                   
Obraz olejny na płótnie przed konserwacja         Odwrocie obrazu                                  Obraz po konserwacji
 
                    
Obraz olejny na płótnie odkrywka                        gruntowanie                                      obraz po konserwacji
 

 

FAQ – Najczęściej Zadawane Pytania:

1.    Dlaczego obrazy powinny być okresowo poddane konserwacji?

Upływ czasu powoduje naturalne starzenie się obrazów. Większość obrazów olejnych pokryta jest warstwa werniksu, który chroni warstwę, zapewnia odpowiednie nasycenie koloru. Z upływem czasu  werniks pęka, żółknie, nie zabezpiecza warstwy malarskiej, obraz staje się mniej przejrzysty. Warstwa malarska, grunt twardnieją, pękają  tracą swoją elastyczność i stają się kruche.

2.    Jakie czynniki wpływają na starzenie się obrazów?

Obrazy na płótnie, desce są bardzo wrażliwe na czynniki zewnętrzne: wahania temperatury i wilgotności,  które powodują kurczenie się  i rozszerzanie warstwy malarskiej , mogących spowodować spękania, łuszczenie się warstwy malarskiej.

3.     Jak można spowolnić proces starzenia się obrazów?

Aby opóźnić, spowolnić naturalny proces starzenia się obrazów powinniśmy zapewnić odpowiednie warunki wystawiania i przechowywania obrazów. Obrazy powinny być umieszczone z dala od źródeł ciepła i promieni UV. Nadmierna ekspozycja na światło widzialne i ultrafioletowe powoduje blaknięcie pigmentów. Niewłaściwe przechowywanie powoduje, że warstwa malarska twardnieje, pęka, tracąc swoje pierwotne nasycenie i tonację. Wykonanie prac konserwatorskich w odpowiednim czasie spowalnia naturalny proces starzenia się obrazu.

  4.  Jakie podstawowe czynności wykonuje konserwator?

Dokonuje wstępnej analizy stanu zachowania. Przed przystąpieniem do konserwacji należy zbadać jaki jest stan obiektu i określić zakres prac konserwatorskich.

Czyszczenie obrazu. Jest podstawową czynnością, przed oczyszczeniem warstwy malarskiej należy usunąć werniks. Stary, pożółkły werniks zakłóca kolorystykę. Aby usunąć stary werniks musimy dobrać odpowiednią mieszankę rozpuszczalników co wymaga doświadczenia i wiedzy konserwatora. Oczyszczenie warstwy malarskiej przywraca oryginalne autorskie kolory, szczegóły które pod warstwą pożółkłego werniksu i brudu nie były widoczne.

Uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej. Kolejna ważną czynnością jest uzupełnienie ubytków,  wypunktowanie, scalenie kolorystyczne kompozycji obrazu.  Wykonanie retuszy wymaga precyzyjnego dobierania kolorów, zdolności artystycznych, aby przywrócić pierwotną kolorystykę, intencje i styl malarski artysty.

Położenie werniksu końcowego. Jest ostatnim etapem prac konserwatorskich. Werniks końcowy zabezpiecza warstwę malarską przed kurzem, brudem, wilgocią, promieniami UV. Werniks ujednolica nasycenie kolorów. Możemy położyć wernikss matowy, satynowy lub błyszczący. Werniks musi być przzroczysty i usuwalny.

5. Czy użyte przez konserwatora środki i materiały są odwracalne?

Prawidłowo prowadzona konserwacja wymaga użycia najwyższej jakości odwracalnych materiałów. Wszystkie używane przez nas materiały do konserwacji  są w pełni odwracalne bez uszczerbku dla konserwowanego obrazu.

 

Jeśli uważasz, że twój obraz  ma problemy i chcesz dowiedzieć się o stanie jego zachowania  to zapraszamy na bezpłatne konsultacje z naszym dyplomowanym konserwatorem tel. 601 20 18 81

Z powrotem do menu

Kontakt